Univer Product S.R.L. – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Facebook a UNIVER organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toţi participanţii – Concursul (jocul) ‚,Pregătește masa de Crăciun cu Univer! oferind câstigătorilor  PREMII constând în:

 

 1. La acest concurs pot să participe exclusiv cetăţenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Jucătorii) – având capacitate deplină de exercițiu si înțeleg să-si asume toate conditiile de participare si validare.
 2. Jucătorii trebuie să detină implicit si calitatea de utilizatori ai aplicatiei FACEBOOK pe baza unui cont valid.
 3. La Concurs nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I si II ai/ale angajaților) Organizatorului
 4. Campania « Crăciun cu Univer » se va desfășura în perioada 08 – 19.12.2021, premiile urmând a fi oferite câștigătorilor selectati prin tragerea la sorți, care va avea loc la data de: 20.12.2020
 5. Pentru a participa la Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook a UNIVER – în cadrul căreia, utilizatorii interesati (jucătorii) trebuie

 

 • (1) să dea “Like” paginii de Facebook a Univer,
 • (2) să distribuie postarea concursului vizibil (public) pe propriul profil,
 • (3) să posteze in comentarii o fotografie in care ne arată unde își ține produsele Univer preferate in casă.

 

 1. Selectarea câstigătorilor va fi asigurată prin tragere la sorți – prin intermediul aplicatiei on line https://www.random.org
 2. În absența validării vreunui câstigător – sau în cazul în care acesta nu a parcurs toți pașii concursului de la pct. 6., ori nu-si poate revendica premiul obtinut (indiferent de natura motivelor) – urmatorul jucător (în ordinea extragerii) va intra in posesia premiului din lista câștigătorilor.
 3. Participanţii îşi dau consimţământul necondiţionat la înregistrarea si procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării campaniei ‚,Pregătește masa de Crăciun cu Univer” Furnizarea acestora este voluntară si se limitează la datele necesare derulării concursului.
 4. Datele vor fi administrate de către Univer Product SRL – cu respectarea prevederior legale privind protecţia datelor.
 5. Informaţiile detaliate si complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina-web a Organizatorului – sectiunea https://www.univer.ro/politica-de-prelucrare-si-confident%CC%A6ialitate-datelor-univer/

 

Cu următoarele completări:

 • Prin participarea la Concurs Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele – prenumele, adresa de email/telefon şi – în cazul câştigării premiului – datele complete de identificare).

 

 • Temeiul juridic al colectătii si utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la concursul organizat în conditiie prezentului REGULAMENT.

 

 • În privinţa operaţiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea si înregistrarea datelor necesare desfăsurării concursului, tragerea la sorţi a câstigătorului prin intermediul aplicatiei online, si în cele din urmă postarea acestora pe conturile sociale – Organizatorul este considerat si are calitatea de procesator al datelor ce i-au fost încredințate.

 

 • Operaţiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite, sunt asigurate de către Operator, exclusiv în scopul derulării Concursului – urmând a fi şterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea concursului (cu exceptia datelor câstigătorilor)

 

Baia Mare,

la 08.12.2020.

        ORGANIZATOR – Univer Product SRL