1. Univer Product S.R.L. – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Instagram și pe contul de Facebook al susnumitei societăți, organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toţi participanţii – Concursul (jocul) ‚, Descoperă România cu Édes Anna și Erős Pista oferind câstigătorului produse Univer, saptamanal.
 2. La acest concurs pot să participe exclusiv cetăţenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Jucătorii) – având capacitate deplină de exercițiu si înțeleg să-si asume toate conditiile de participare si validare.

 

 1. Jucătorii trebuie să detină implicit calitatea de utilizatori INSTAGRAM și să aibă totodată un cont valid de FACEBOOK.

 

 1. La Concurs nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I si II ai/ale angajaților) Organizatorului

 

 1. Concursul « Descoperă România cu Édes Anna și Erős Pista» se desfășoară în perioada cuprinsă între 26.07.2021 – 31.08.2021, premiile urmând a fi oferite câștigătorilor selectati prin tragerea la sorți, saptamanal, până la  data de 09.2021.

 

 1. Pentru a participa la Concurs, este necesar ca cei interesați:

(1) Să urmărească (să dea follow) pagina de Instagram Univer: https://www.instagram.com/univerromania/;
(2)
Să ghicească pe baza postărilor, sau gridurilor de pe Instagram, unde anume călătoresc Anna și Pista, în aceea săptămână, –  să numească exact într-un comentariu destinația lor, sub postare.
(3)
Postarea sub care au comentat- să fie distribuită în Story, vizibil, tăguind Univer Romania. Contul 

 

 1. Univer isi rezervă dreptul de a muta concursul/jocul de pe pagina de Instagram Univer: https://www.instagram.com/univerromania/ pe parcursul concursului,  pe pagina de FACEBOOK UNIVER, dacă este necesar,  din punct de vedere al organizării.

 

 1. Selectarea câstigătorului va fi asigurată prin tragere la sorți – prin intermediul aplicatiei on line https://www.random.org

 

 1. În absența validării primului câstigător – sau în cazul în care acesta nu-si poate revendica și/sau valorifica premiul obtinut (indiferent de natura motivelor) – va fi reluată tragerea la sorți pentru desemnarea unui nou câștigător.

 

 1. Participanţii îşi dau consimţământul necondiţionat la înregistrarea si procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării concursului ‚, Descoperă România cu Édes Anna și Erős Pista ” – furnizarea acestor date fiind voluntară si limitându-se la cele necesare derulării concursului.

 

 1. Datele vor fi administrate de către Univer Product SRL – cu respectarea prevederior legale privind protecţia datelor

 

 1. Informaţiile detaliate si complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina-web a Organizatorului – sectiunea https://www.univer.ro/politica-de-prelucrare-si-confident%CC%A6ialitate-datelor-univer/

 

Cu următoarele completări:

 

 

 • Prin participarea la Concurs Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele – prenumele, adresa de email/telefon şi – în cazul câştigării premiului – datele complete de identificare).

 

 • Temeiul juridic al colectătii si utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la concursul organizat în conditiie prezentului REGULAMENT.

 

 • În privinţa operaţiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea si înregistrarea datelor necesare desfăsurării concursului, tragerea la sorţi a câstigătorului prin intermediul aplicatiei online, si în cele din urmă postarea acestora pe conturile sociale – Organizatorul este considerat si are calitatea de procesator al datelor ce i-au fost încredințate.

 

 • Operaţiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite, sunt asigurate de către Operator, exclusiv în scopul derulării Concursului – urmând a fi şterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea concursului (cu exceptia datelor câstigătorilor)

 

 

 

Baia Mare,

la 26.07.2021

        ORGANIZATOR – Univer Product SRL