Regulamentul oficial al jocului

 

‚,UNIVER îți amenajează bucataria ” 

organizat pe pagina de FACEBOOK a UNIVER PRODUCT S.R.L. – cu concursul Ikea România

Univer Product S.R.L. – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Facebook a UNIVER organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL obligatoriu pentru toţi participanţii – Concursul (jocul) ‚,UNIVER îți amenajează bucataria – oferind câstigătorului un PREMIU constând într-un CARD (VOUCER) IKEA în valoare de 5000 ron.

 

Conditiile utilizării cardului IKEA sunt cele stabilite de către compania emitentă – si pot fi consultate accesând sit-ul acesteia (Secțiunea: Intrebări frecvente, Carduri cadou IKEA).

La acest concurs pot să participe exclusiv cetăţenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Jucătorii) – având capacitate deplină de exercițiu si înțeleg să-si asume toate conditiile de participare si validare. 

Jucătorii trebuie să detină implicit si calitatea de utilizatori ai aplicatiei FACEBOOK pe baza unui cont valid.

La Concurs nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I si II ai/ale angajaților) Organizatorului.

Concursul ‘UNIVER îți amenajează bucataria’  se va desfăsura în perioada 04.12.2019 – 17.12.2019 – premiul urmând a fi oferit câstigătorului selectat prin tragerea la sorți, care va avea loc la data de 18.12.2019. 

Pentru a participa la Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook a UNIVER – în cadrul căreia, utilizatorii interesati să participe la concurs sunt invitati să dea Like & Share & Tag Paginii de Facebook a UNIVER – precum si “Tag” persoanei nominalizată corect din rândul familiei si/sau a cercului de prieteni.

Selectarea câstigătorului va fi asigurată prin tragere la sorți – prin intermediul aplicatiei on line https://commentpicker.com

Pentru validarea sa, câștigătorul consimte să pună la dispoziția Organizatorului în vederea postării, fotografii personale si/sau de familie, si se declară de acord cu anuntatarea sa în calitate de câstigător pe pagina de facebook a UNIVER.

În absența validării primului câstigător – sau în cazul în care acesta nu-si poate revendica si/sau valorifica premiul obtinut (indiferent de natura motivelor) – va fi reluată tragerea la sorti pentru desemnarea unui nou câstigător.   

Participanţii îşi dau consimţământul necondiţionat la înregistrarea si procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării campaniei ‚,UNIVER îți amenajează bucatariaFurnizarea acestor date este voluntară si ea se limitează la datele necesare derulării concursului. 

Datele vor fi administrate de către Univer Product SRL – prelucrarea acestora urmând a fi efectuată cu respectarea prevederior legale privind protecţia datelor

Informaţiile detaliate si complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina-web a Organizatorului – sectiunea https://www.univer.ro/politica-de-prelucrare-si-confident%CC%A6ialitate-datelor-univer/  

Cu următoarele completări:

Prin participarea la Concurs Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele – prenumele, adresa de email/telefon şi – în cazul câştigării premiului – datele complete de identificare si fotografia personală si/sau de familie). 

Temeiul juridic al colectătii si utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la concursul organizat în conditiie prezentului REGULAMENT.

În privinţa operaţiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea si înregistrarea datelor necesare desfăsurării concursului, tragerea la sorţi a câstigătorului prin intermediul aplicatiei online, si în cele din urmă postarea acestuia pe conturile sociale – Organizatorul este considerat si are calitatea de procesator al datelor ce i-au fost încredințate în acest scop. 

Operaţiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite, sunt asigurate de către Organizator exclusiv în scopul derulării Concursului – urmând a fi şterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea concursului (cu exceptia datelor câstigătorului – care intră sub incidența regimului conferit datelor cu caracter personal colectate de către Organizator)