UniverRegulamentul oficial al jocului ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI


Regulamentul oficial al jocului ‚,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI”

organizat pe pagina de FACEBOOK a UNIVER și pe site-ul www.impreuna.univer.ro

 

 1. Univer Product S.R.L. – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina de Facebook a UNIVER și pe Site-ul www.impreuna.univer.ro – organizează, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL (care este obligatoriu pentru toţi participanţii), Concursul/jocul ‚,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI” oferind câstigătorului un PREMIU constând într-un SET DE GRĂDINĂ (care va conține toate accesoriile descrise în cuprinsul prezentului regulament)
 2. Premiul oferit include: piscină (1 buc), șezlonguri din lemn (2 buc), perne pentru șezlong (2 buc), umbrela de soare (1 buc), suport pentru umbrela (1 buc), grătar barbecue (1 buc) precum și un coș cu 8 produse Univer.
 3. La acest concurs pot să participe exclusiv cetăţenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 5 (în continuare: Jucătorii) – având capacitatea deplină de exercițiu și care înțeleg să-și asume toate condițiile de participare și validare.
 4. Jucătorii trebuie să dețină implicit și calitatea de utilizatori ai aplicației FACEBOOK pe baza unui cont valid.
 5. La Concurs nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I și II ai/ale angajaților) Organizatorului.
 6. Concursul ‚,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI” se va desfășura în perioada 15.07.2020 – 31.07.2020 – premiul urmând a fi oferit câstigătorului selectat prin tragerea la sorți, care va avea loc la data de 01.08.2020.
 7. Pentru a participa la Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook a UNIVER – în cadrul căreia, utilizatorii interesați să participe la acest concurs sunt invitati să dea “Tag” persoanei nominalizată corect din rândul familiei și/sau a cercului de prieteni – precum și să se aboneze la newsletter-ul Univer pe siteul www.impreuna.univer.ro
 8. Selectarea câstigătorului va fi asigurată prin tragere la sorți – prin intermediul aplicatiei on line https://commentpicker.com
 9. Pentru validarea sa, câștigătorul consimte să pună la dispoziția Organizatorului în vederea postării, fotografii personale și/sau de familie, și se declară de acord cu anunțarea sa în calitate de câștigător pe pagina de Facebook a UNIVER.
 10. În absența validării premiului câștigător – sau în cazul în care acesta nu-și poate revendica și/sau valorifica premiul obținut (indiferent de natura motivelor) – va fi reluată tragerea la sorți pentru desemnarea unui nou câștigător.
 11. Participanţii îşi dau consimţământul necondiţionat la înregistrarea și procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării campaniei ‚,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI ” – furnizarea acestor date fiind voluntară și se limitează la datele necesare derulării concursului.
 12. Datele vor fi administrate de către Univer Product SRL – prelucrarea acestora urmând a fi efectuată cu respectarea prevederior legale privind protecţia datelor
 13. Informaţiile detaliate și complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina-web a Organizatorului – sectiunea https://www.univer.ro/politica-de-prelucrare-si-confident%CC%A6ialitate-datelor-univer/

Cu următoarele completări:

 • Prin participarea la Concurs Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele – prenumele, adresa de email/telefon şi – în cazul câştigării premiului – datele complete de identificare și fotografia personală și/sau de familie).
 • Temeiul juridic al colectării și utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la concursul organizat în condițiile prezentului REGULAMENT.
 • În privinţa operaţiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea și înregistrarea datelor necesare desfășurării concursului, tragerea la sorţi a câștigătorului prin intermediul aplicației online, și în cele din urmă postarea acestuia pe conturile sociale – Organizatorul este considerat și are calitatea de procesator al datelor ce i-au fost încredințate în acest scop.
 • Operaţiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite, sunt asigurate de către Organizator exclusiv în scopul derulării Concursului – urmând a fi şterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea concursului (cu excepția datelor câștigătorului – care intră sub incidența regimului conferit datelor cu caracter personal colectate de către Organizator)