Pagina principală / REGULAMENT CONCURS „RETETA UNIVER”

REGULAMENT CONCURS „RETETA UNIVER”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „RETETA UNIVER” (denumit in continuare„Concursul”) este UNIVER PRODUCT SRL, cu sediul social in Baia Mare, judet Maramures. Contactarea organizatorului Concursului se poate face prin formularul de contact de pe pagina www.univer.ro sau prin intermediul paginii de facebook www.facebook.com/Univer.Romania

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, UNIVER PRODUCT SRL, va desfasura urmatoarele servicii:

1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea predarii premiilor;

2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

3. la data acordarii premiului, castigatorul trebuie sa se legitimeze si sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 6 decembrie - 23 decembrie 2015 pe pagina de Facebook a companiei www.facebook.com/Univer.Romania

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate în aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. De asemenea, nu pot participa la concurs persoanele sub varsta de 16 ani. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine în exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook www.facebook.com/Univer.Romania sau alte pagini si site-uri partenere

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 6 decembrie - 23 decembrie 2015, astfel:

1. Intra pe pagina www.facebook.com/Univer.Romania

2. Devin fani ai paginii de mai sus.

3. Trimit prin mesaj privat reteta unui preparat (mancare) insotit de minim o poza din care sa reiasa ca au folosit cel putin un ingredient produs de catre UNIVER, adresa unui site pe care a fost publicata acea reteta si adresa postarii retetei pe pagina personala (a concurentului) de facebook

4. Toate retetele trimise prin mesaj catre pagina UNIVER si care indeplinesc conditiile enumerate la punctele anterioare vor fi facute publice pe pagina www.facebook.com/Univer.Romania

5. Jurizarea retetelor se va face in functie de numarul de like-uri si share-uri obtinute de fiecare reteta in parte si de modul in care au fost folosite ingredientele UNIVER in acea reteta

6. In urma jurizarii, vor fi desemnati un castigator si 2 rezerve. Castigatorul validat va primi premiul de 500 lei.

Simpla devenire de fan pe contul de facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea pe Wall-ul public.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI

Premiul consta in suma de 500 lei ce va fi pusa la dispozitia castigatorului in cel mai scurt timp posibil.

Castigatoriul nu poate cesiona acest premiu altor persoane sau companii.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

se vor face 2 clasamente. Pentru primul clasament se vor numara like-urile si share-urile iar pentru al doilea clasament se vor analiza retetele,

Desemnarea castigatorului se va face in functie de punctajul obtinut

Anuntarea castigatorului se va face in data de 24 decembrie 2015.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Numele castigatorului si al celor 2 rezerve vor fi publicate pe pagina de Facebook www.facebook.com/Univer.Romania in data de 24 decembrie 2015. De asemenea, acestia vor fi contactati in baza datelor de contact pe care le au afisate pe conturile personale de Facebook.

1. sa prezinte reprezentantului UNIVER (pentru confirmarea varstei legale minime pentru participare la Concurs);

2. sa predea reprezentantului UNIVER procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook www.facebook.com/Univer.Romania Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook a UNIVER.

SECTIUNEA 1O. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre univer si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Condiţiile de utilizare | Concurs "Reteta Univer" ©2015 Univer Product Zrt., Toate drepturile rezervate
Accesul la platforma online de solutionare a diferendelor - adoptată în baza Ordinului Comisiei Europene Nr.524/2013/EU
http://ec.europa.eu/consumers/odr/